Koncept

Adxto PSP

Syftet med Adxto PSP är att skapa en brygga mellan sjukvård och hemhjälp genom att ge ytterligare stöd i patientens hem utan att sjukpersonal är fysiskt närvarande. Målet med Adxto PSP är att ge ökad följsamhet till läkemedelsbehandlingar. Den digitala plattformen ger också möjlighet till patienterna att få ytterligare träning, påminnelser och uppföljning mellan de regelbundna besöken till läkaren, sjuksköterskan eller apoteket.