Våra molnbaserader tjänster

Adxto PSP

Adxto PSP™ är en plattform utvecklad av Adxto Solutions som på ett patientsäkert och effektivt sätt hanterar olika program för patientsupport. Läkemedelsföretagen sponsrar supportprogrammet som är gratis för patienten. Syftet är att behandlingen ska fullföljas på rätt sätt så att patienten får den vård den behöver. Läkemedelsföretaget får i sin tur rätt statistik och information kring hur medicinen fungerar.

Adxto PSP

Adxto PSP™ är en plattform utvecklad av Adxto Solutions som på ett patientsäkert och effektivt sätt hanterar olika program för patientsupport. Läkemedelsföretagen sponsrar supportprogrammet som är gratis för patienten. Syftet är att behandlingen ska fullföljas på rätt sätt så att patienten får den vård den behöver. Läkemedelsföretaget får i sin tur rätt statistik och information kring hur medicinen fungerar.

Om oss

Adxto Solutions

Sedan 2013 har vi tagit fram olika mjukvaror med syfte att stötta vården och patienten. Med dagens tillgång till internet, smartphones och surfplattor finns det möjligheter att förenkla och förbättra stödet direkt till patienter, vilket vi tagit fasta på i våra nya koncept Adxto PSP™ och Adxto xBook. Målet med våra IT-lösningar är att ta ytterligare ett steg mot optimerad hälsa för individen där vi tror starkt på patientens rätt- och skyldighet, att ta ansvar för sin egen behandling med hjälp av utbildning, support och motivation via digitala hjälpmedel.